Mededeling Tobberz.nl
Tobberzz.nl origineel, Tobberz.nl gekopieerd

Tobberz.nl moet zich diep schamen.

De dames Marian, Gemma, Riekie en Petra downloaden een backup om zogenaamd hun lessen veilig te stellen en krijgen hierin advies van Luc hun sponsor omdat ze zogenaamd niet zouden weten of Ingrid (van Toberzz.nl) wel betaalde omdat ze ziek was en hun vonden het schijnbaar raar dat iemand die net uit coma is het wachtwoord niet meer weet.

Ondertussen zeggen ze gewoon tegen anderen dat ze het wachtwoord wel wist maar niet wilde geven. Hierna …trachten ze eerst op allerlei manieren via de webhosting het wachtwoord te krijgen. Deze berichten stonden zelfs open en bloot. Ook durfde ze in deze berichten te zetten of ze niet zeker wisten dat Ingrid ooit beter zou worden. Hoe schandalig open en bloot met naam en toenaam. Inmiddels hebben ze zich bedacht en het verborgen op het forum.
 

In een mail van de nieuwe Tobberz zegt men tegen de leden die ze ongevraagd ook meegenomen hebben geen modder te gaan gooien. Niet dus…er wordt wel modder gegooid naar Ingrid die druk met revalideren is. Er komen allerlei excuses vanuit de dames en sponsor. Omdat Ingrid er achter kwam dat ze een backup hadden gemaakt en een berichtje plaatst dit achterbaks te vinden besluit men met de backup een nieuw forum te beginnen. Wie geeft het recht om daarmee een nieuw forum te beginnen?

Nu is in Nederland het geval dat :”Een door een beheerder opgebouwde database valt onder het auteursrecht, en kan dus niet door derden worden gebruikt zonder toestemming van die beheerder” Helaas moet je dan wel een rechtszaak aangaan om dit te sluiten want een provider sluit geen sites ondanks bewijsmateriaal.

Daarnaast ben ik op dat forum geband terwijl daar gewoon een topic genaamd LSBENE is…..waar ik geen toestemming voor heb gegeven. Dus mochten deze personen dit lezen graag verwijderen
.

 

Voor nu Ingrid focus je op je revalidatie… deze dames komen zichzelf tegen,,, ze lopen nu al achterom te kijken en bannen leden waarvan ze denken dit is Ingrid. Hou je taai en als alles weer goed met je gaat helpen we je indien nodig met je forum.

Ik zou zeggen deze personen horen niet in de psp wereld daar behandel je iedereen met respect.

Helaas hebben wij van meerdere psp-ers inmiddels begrepen dat ze bekend zijn en anderen ook slapeloze nachten hebben bezorgd. Volgens ons kan dit niet de bedoeling zijn van psp wat een leuke hobby behoort te zijn!